سیاست محرمانگی


خط مشی رازداری و حفظ حقوق متقابل وبگاه آی زیج و کاربران در این صفحه تعیین شده است. سیاست‌هایی که به اختصاصی و محرمانه بودن اطلاعات کاربران پرداخته و مسئولیت‌های دوجانبه را تشریح کرده است:

 • حقوق متقابل:
  • فضای اختصاص داده شده به هر کاربر جزو فضای خصوصی وی بوده و آی زیج بر روی آن هیچ نظارتی نداشته و مسئولیتی را نیز نمی‌پذیرد.
  • اطلاعات شخصی و مالی کاربران محرمانه تلقی شده و جز به حکم قانون یا مقام صالح قضایی در اختیار هیچ فرد یا سازمانی قرار داده نخواهد شد.
  • اطلاعات تماس کاربران عضو به ویژه رایانامه آنان به منظور اهداف تجاری به شخص دیگری واگذار نخواهد شد.
  • به جز در موارد خاص و بنا به ضرورت، پیام ناخواسته‌ای به رایانامه کاربران ارسال نخواهد شد.
  • کاربران موظف به رعایت حق تالیف هستند.
  • آی زیج بجز موارد مشهود زیر بر محتوای مورد استفاده در تقویم‌های سالانه اعم از متن و تصویر نظارت دیگری ندارد. لذا کلیه مسئولیت‌های حقوقی و سایر تبعات آن بر عهده پدید آورده تقویم سالانه است.
   • محتوای مروج فساد و خلاف عفت عمومی
   • مطالب و محتوا شامل نژادپرستی اعم از استهزاء، تحقیر و توهین نسبت به هر قوم، مذهب، ملیت و جنسیت
   • تبلیغات مروج کسب و کارهای غیر اخلاقی مانند بازاریابی هرمی، قمار و موارد مشابه
  • ارایه هر گونه محتوای تبلیغاتی اعم از متن، تصویر، نشانی وبی و سایر موارد در تقویم‌های سالانه شامل نظارت بر کیفیت محصولات و خدمات نبوده و آی زیج تنها یک بستر برای عرضه عمومی تقویم‌های تصویری دیجیتال است. 
 • فن‌آوری
  • وبگاه آی زیج از کوکی(Cookie) استفاده می‌کند.
  • برخی از وقایع بنا به نیازهای کسب و کار و عملکردی در وبگاه ثبت و نگهداری می‌شوند. برای مثال تعداد بارگیری تقویم‌ها. 
  • آی زیج تمامی سعی خود را برای محفوظ ماندن اطلاعات کاربران انجام خواهد داد ولی از آنجا که وبگاه بر اساس فناوری‌های خارج از کنترل آی زیج به وجود آمده است، در این زمینه تضمینی ارایه نمی‌کند.

ارایه دیدگاه عمومی با امکان دادن پاسخ و رای برای کلیه کاربران