محیط Paint.net توضیح قسمت‌های مختلف نرم افزار


نرم افزار paint.net دارای یک محیط ساده و غنی می‌باشد. در ادامه این محیط به صورت مختصر و مفید تشریح شده است.

قسمت‌ها

تصویر زیر قسمت‌های اصلی را با شماره‌گذاری مشخص می‌کند که در ادامه و براساس شماره، توضیح لازم داده خواهد شد:

محیط نرم افزار paint.net
محیط نرم افزار paint.net
  1. منو و نوار ابزار استاندارد: منو شامل بسیاری از امکانات نرم افزار بوده و نوار ابزار نیز امکانات مرسوم را در دسترس قرار می‌دهد.
  2. فایلهای باز شده: فایل‌هایی که از زمان اجرای نرم افزار باز شده‌اند.
  3. نوار ابزار پویا: با انتخاب هر ابزار، این نوار امکانات متناسب با آن ابزار را نمایش و در دسترس قرار خواهد داد.
  4. تنظیمات: از چپ به راست چهار دکمه ابتدایی، چهار جعبه در محیط کاری را نمایش/مخفی می‌کند. دکمه چرخدنده تنظیمات کلی نرم افزار و دکمه علامت سوال نیز راهنما می‌باشد.
  5. محیط کاری: در وسط تصویر مورد ویرایش و در اطراف از بالا به صورت ساعتگرد جعبه‌های تاریخچه، لایه‌ها، رنگ‌ها و ابزارها قرار گرفته‌اند.
  6. نوار وضعیت: از چپ به راست شامل راهنمای ترسیم، اطلاعات ابعادی و یکا(واحد) و در نهایت امکانات مقیاسی تصویر.

نرم افزار به گونه‌ای طراحی شده است که کاربر را راهنمایی و با خود آشنا می‌کند. برای مثال همانگونه که در تصویر می‌بینید با انتخاب ابزار قلم مو، نوار وضعیت شامل یک توضیح درباره نحوه کارکرد بوده و نوار ابزار پویا نیز گزینه‌های قابل استفاده توسط این ابزار را نمایش می‌دهد.

بدین ترتیب کافی است تا کاربر با صرف اندکی وقت و توجه به محیط کاری نرم افزار، کارکردهای آن را به راحتی و به صورت خودآموز یاد بگیرد. البته در ادامه زیربخش‌های ویرایش تصاویر در صفحه راهنما نیز برخی از این کارکردها توضیح داده شده است.

تبلیغ:
  • نمونه تقویم هجری شمسی
  • نمونه تقویم هجری شمسی
  • نمونه تقویم هجری قمری
  • نمونه تقویم میلادی فارسی
انواع تقویم‌های تصویری رایگان
دانلود تقویم

ارایه دیدگاه عمومی با امکان دادن پاسخ و رای برای کلیه کاربران