برتری‌های تقویم تصویری شرح مزیت‌های تقویم تصویری دیجیتال


بررسی برتری‌های یک پدیده بدون بررسی پیشینه و تحلیل وضعیت قبل و بعد آن ملموس نیست. لذا شروع این قسمت با ذکر سیر تحول در ابتدا و سپس تحلیل موضوع می‌باشد. این قسمت تا حدودی به صورت تئوری و نظری برتری‌ها را بررسی می‌کند. در صفحه کاربردها، برتری‌ها از این دید که صورت واقعیت به خود گرفته‌اند بررسی خواهند شد. بنابر این، قسمت یاد شده در واقع مکمل این قسمت خواهد بود.

سیر تحول

تقویم‌هایی که پیش از فراگیر شدن رایانه مورد استفاده قرار می‌گرفتند با استفاده از روش‌های سنتی چاپ، تهیه می‌شدند. در این روش با کنار هم قرار دادن حروف و نمادها، الگوی مورد نیاز تهیه و در دستگاه چاپ قرار می‌گرفت. دستگاه چاپ نیز با آغشته کردن الگو به جوهر و فشردن آن بر روی کاغذ، تقویم را بر روی کاغذ درج می‌کرد.

چاپ به روش حروفچینی
چاپ به روش حروفچینی

در حال حاضر تدوین تقویم‌ها اکثرا با استفاده از نرم‌افزارهای گرافیکی عمومی مانند Adobe Illustrator ،Corel Draw ،Photoshop و یا نرم‌افزارهای گرافیکی مخصوص ایجاد تقویم تهیه می‌شوند. این مورد مستقل از این است که تقویم قرار است بر روی کاغذ درج شود و یا اینکه به صورت کاملا الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد. در مورد اول که تقویم بر روی کاغذ منتشر می‌شود، طرح تهیه شده در این نوع نرم‌افزارها به راحتی بر روی کاغذ نقش می‌بندد. برای نمونه چاپگرهای لیزری و جوهر افشان که امروزه فراگیر شده‌اند، قابل عنوان کردن هستند. این چاپگرها هرگونه مستند یا طرح گرافیکی را از نرم‌افزار مربوطه اخذ و بر روی کاغذ ترسیم می‌کنند. البته چاپ صنعتی با این نمونه چاپگرهای رومیزی تفاوت‌هایی دارد اما به صورت خلاصه همان سازوکارها مورد استفاده قرار گرفته‌اند اما برای شمارگان چاپ با تعداد زیاد بهینه شده‌اند.

چاپ امروزی
چاپ امروزی
چهار رنگ اصلی صنعت چاپ
چهار رنگ اصلی صنعت چاپ

تقویم تصویری دیجیتال

تقویم‌هایی که به صورت الکترونیکی یا دیجیتالی وجود دارند به دو صورت قابل عنوان کردن هستند. اولین مورد به این شکل است که تقویم در یک نرم‌افزار گنجانده شده و امکان کار کردن با تاریخ را برای کاربر مهیا می‌کند. در این صورت تقویم جزیی از نرم افزار بوده و به صورت مستقل معنا ندارد. مورد دیگر این است که تقویم به صورت یک محصول الکترونیکی قابل عرضه باشد. برای مثال، نمونه دیجیتال یک تقویم دیواری سالانه قابل ذکر است که این نوع تقویم می‌تواند به صورت یک فایل با پسوند xlsx(فایل Excel) یا pdf قابل عنوان کردن باشد. این موارد به ویژه فایل Excel می‌تواند کارکردهای زیادی برای کاربر به ارمغان آورد. کاربر می‌تواند از این تقویم به عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی شخصی روزانه، هفتگی یا سالانه استفاده کند.

تقویم دیجیتالی با Excel
تقویم دیجیتالی با Excel

آی زیج تقویم‌هایی را به وجود می‌آورد که بر اساس تصویر و عکس هستند. به عبارت دیگر یک محصول الکترونیکی که تقویم تصویری دیجیتال یا به صورت ساده تقویم تصویری نام دارد، حاصل این وبگاه است. این محصول یک تصویر بوده که تقویمی مناسب بر روی آن ترسیم شده است. منظور از تقویم مناسب تقویمی است که عکس زیرین آن را به صورت کامل نمی‌پوشاند و همچنین به منظور خوانایی، رنگ‌های تقویم با رنگ‌های عکس متمایز می‌باشد. عدم پوشش کامل به این معنی است که تقویم دارای قسمت‌هایی نیمه شفاف بوده و با تصویر زیرین آن تلفیق می‌شود. چنین ترکیبی باعث می‌شود که استفاده کننده، تقویم را جزیی از تصویر ببیند و آن را به صورت وصله‌ای ناهمگون در ذهن نداشته باشد.

نمونه تقویم تصویری دیجیتال(نمای نزدیک)
نمونه تقویم تصویری دیجیتال(نمای نزدیک)

روش تهیه

به طور مرسوم تقویم‌های تصویری به ویژه نسخه‌های فارسی با استفاده از نرم افزارهای گرافیکی عمومی که در قبل ذکر شدند، ایجاد می‌شوند. خروجی این نرم‌افزارها به طور معمول فایل‌های مختص به آنان است. برای مثال Photoshop و Corel Draw دارای فایل‌هایی با پسوند psd و cdr هستند. سپس برای ایجاد تقویم تصویری، عکس مورد نظر در این نرم‌افزارها وارد شده و تقویم طراحی شده بر روی آن قرار می‌گیرد. تنظیمات مانند اندازه، موقعیت و سایر مواردی که به زیبایی تقویم ارتباط دارد صورت گرفته و در نهایت با صدور یا تبدیل فایل به صورت یک قالب تصویری(jpg، png و ...) محصول نهایی به دست می‌آید.

روشی که توضیح داده شد بر خلاف روش آی زیج، روش دستی یا غیر مکانیزه تهیه تقویم تصویری بوده که البته بسیار وقت‌گیر و پرهزینه می‌باشد. در این ارتباط و برای آشنایی بیشتر، دو دوره آموزشی در دو سایت معتبر معرفی می‌شود. اولین مورد که مربوط به وبگاه Lynda است با عنوان Designing a Calendar توسط Nigel French ارایه گردیده است. در این دوره آموزشی طراحی سه نوع تقویم دیواری، دایره‌ای و فشرده تدریس شده است. گرچه این تقویم‌ها برای چاپ بر روی کاغذ طراحی می‌شوند ولی درک مناسبی از طراحی و آماده کردن تقویم در نرم‌افزارهای گرافیکی القا می‌کنند. در تمامی موارد تقویم‌ها بدون تصویر و یا در کنار تصویر ترسیم می‌شوند و نه بر روی تصویر. توضیح در مورد تفاوت بین این دو تقویم در بخش بعد آمده است. دوره دیگر مربوط بهTuts+ است که با عنوان Design Print-Ready Calendars و توسط Andrew Blackman موجود می‌باشد. این دوره نیز شبیه مورد قبل بوده با این تفاوت که دوره اول کامل و جامع‌تر است.

دوره آموزشی برای طراحی تقویم
دوره آموزشی برای طراحی تقویم

تحلیل

تجزیه و تحلیل جوانب یک موضوع لازمه تشخیص و فهم ماهیت آن می‌باشد. برای آن که مزیت‌های تقویم تصویری درک شود از جوانب زیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

تقویم تصویری و تقویم عکس‌دار

اولین نکته در مورد تحلیل و بررسی، تفاوت بین تقویم عکس‌دار با تقویم تصویری است. تقویم عکس‌دار تقویمی می‌باشد که یک یا چند جدول تقویم در کنار عکس قرار گرفته است. این نوع تقویم‌ها که بسیار متداول هستند با تقویم تصویری که محصول آی زیج است تفاوت‌های زیادی دارند. در تقویم عکس‌دار، جدول تقویم و عکس از یکدیگر مستقل هستند در صورتی که تقویم تصویری برای قرار گرفتن بر روی عکس طراحی و سازماندهی شده است. به عبارت دیگر تقویم تصویری هم به لحاظ ماهیت خود تقویم و هم به لحاظ نرم‌افزار تولید کننده آن به عکس وابسته است.

نمونه تقویم عکس‌دار
نمونه تقویم عکس‌دار
نمونه تقویم تصویری دیجیتال
نمونه تقویم تصویری دیجیتال

سازماندهی مختصر و مفید طرح تقویم، تفکیک رنگ از طرح تقویم، شفافیت برخی قسمت‌های تقویم از موارد قابل ذکر در وابستگی ذاتی به عکس یا تصویری است که تقویم بر روی آن قرار می‌گیرد. حتی در نرم‌افزار نیز این وابستگی دیده می‌شود. برای مثال در صفحه ترسیم نرم‌افزار، میز کار یا به عبارت دیگر محدوده قرار گرفتن تقویم بر اساس تصویر تعریف شده است. همچنین تعیین موقعیت، اندازه و خطوط راهنما در نرم افزار از دیگر موارد قابل اشاره درباره این وابستگی هستند. بنابر این یک تفاوت بین نرم افزار آی زیج و سایر نرم‌افزارهایی که در ایجاد تقویم نقش دارند این است که این موارد در اکثر مواقع تقویم عکس‌دار تولید می‌کنند و نه تقویم تصویری.

صفحه ترسیم
صفحه ترسیم

زیبایی کاربردی

تقویم تصویری یک رقیب جدی تقویم‌های دیواری، رومیزی و سایر موارد مشابه است به طوری که این امکان را دارد که در آینده تا حدود زیادی جایگزین آنان شود. یک تحلیل کوتاه از این نوع تقویم‌های چاپی ما را به این نتیجه می‌رساند که در این نوع تقویم‌ها بحث زیبایی بسیار مهم است. در تمام این تقویم‌ها تصاویری از طبیعت، مکان‌ها و سایر موارد جالب و دیدنی همراه با جدول تقویم عرضه شده است. مورد دیگر قابل تحلیل در این تقویم‌ها عمل کردن به صورت یک ابزار تبلیغاتی می‌باشد. این نوع تقویم‌ها به ندرت بدون داشتن تبلیغات تهیه می‌شوند. به عبارت دیگر کسب و کارها به منظور تبلیغات، این نوع تقویم‌ها را در شمارگان نسبتا بالا تهیه کرده و اطمینان دارند که استفاده کنندگان، یک سال کامل آن را در معرض دید خود و سایر اطرافیان قرار می‌دهند.

تقویم عکس‌دار دارای تبلیغ
تقویم عکس‌دار دارای تبلیغ

تقویم تصویری کلیه موارد تحلیلی را به صورت معادل یا بهتر در خود دارد. در بحث زیبایی باید اذعان کرد که تقویم تصویری بسیار جذاب‌تر از تقویم‌هایی است که در کنار عکس قرار می‌گیرند. در تقویم تصویری یک تصویر بزرگ و کامل وجود دارد که تقویم جزیی از آن بوده و جذابیت بیشتری دارد. در مورد تبلیغات نیز علاوه بر سازوکارهای تبلیغاتی که توسط آی زیج فراهم شده است، کسب و کارها از کل تصویر می‌توانند برای این منظور استفاده کنند. برای مثال نشان تجاری و نام کسب و کار خود را به صورت‌های مختلف در گوشه‌ها یا بالای تصویر درج کنند. در زمینه کاربرد تبلیغاتی، بخش کسب و کارها در صفحه کاربردها اطلاعات بیشتری را ارایه می‌کند.

تقویم تصویری دیجیتال با لوگو
تقویم تصویری دیجیتال با لوگو

مدل نرم افزار و کاربری

یک نکته از دید معماری نرم افزار نیز در مورد ماهیت نرم افزار آی زیج است. نرم افزار به صورت یک خدمت(service) می‌باشد. این نرم افزار از نوع SaaS یا Software as a Service بوده که نیازی به نصب و نگهداری توسط کاربر ندارد. این نوع نرم افزارها با توجه به اینکه بر روی وب قرار دارند در هر وسیله دیجیتالی که قابلیت اتصال به وب را دارد، امکان دسترسی را به کاربر می‌دهند. کلیه اطلاعات کاربر نیز بر روی فضای ابری(cloud) بوده و وی نیازی به انتقال اطلاعات بین وسایل دیجیتالی مختلف ندارد.

نرم افزار به صورت خدمت
نرم افزار به صورت خدمت

نرم افزارهای تخصصی ایجاد تقویم مانند Smart Draw، Photo Calendar Creator و سایر موارد مشابه جدا از اینکه تقویم‌های مرسوم ایران از جمله تقویم هجری شمسی و هجری قمری را پشتیبانی نمی‌کنند، احتیاج به نصب دارند. اشکال دیگر  این نرم افزارها هزینه بالای تهیه اولیه و هزینه مجدد برای نسخه‌های بالاتر می‌باشد. اصولا نرم افزارهای موجود به این دلیل نیاز به نصب دارند که لازم است خروجی را بر روی چاپگر بفرستند. ارسال خروجی با کیفیت بر روی چاپگر در محیط وب و مرورگرها تا حد زیادی غیرممکن است.

بسته نرم افزاری Photo Calendar Creator
بسته نرم افزاری Photo Calendar Creator

گرچه نرم افزارهای مختلف ممکن است خروجی را به قالب‌هایی مانند فایل‌های تصویری، فایل‌های Office مانند Excel یا Power Point و pdf نیز ذخیره کنند ولی با دقت در چیدمان قسمت‌های مختلف کاملا مشخص است که کاربری اصلی تقویم‌ها و الگوهای آنان برای چاپ است. آنچه باید به آن توجه شود کاربری غالب است. در این زمینه به طور مشخص می‌توان به بر اساس الگو بودن(template) نرم افزارهای موجود اشاره کرد. در این موارد برای کل تقویم یک چارچوب تعریف می‌شود که خروجی تا حدود زیادی شبیه این الگو خواهد بود. این الگو نیز ساختار مناسب برای چاپ دارد. برای مثال جدول‌بندی و ابعاد به گونه‌ای است که با ابعاد کاغذهای استاندارد سازگاری بیشتری دارد. بر خلاف مورد یاد شده، در آی زیج تقویم آزادانه و در هر موقعیت، اندازه و با هر طرح و مجموعه رنگی می‌تواند بر روی تصویر دلخواه ترسیم شود.

غالب بودن کاربری چاپ برای انواع تقویم‌ها
غالب بودن کاربری چاپ برای انواع تقویم‌ها

تجربه کاربر

مورد پایانی درباره تجربه کاربر(User Experience) است. آی زیج تمام تسهیلات لازم را به منظور ساده کردن ایجاد تقویم تصویری برای کاربر فراهم کرده که در این زمینه می‌توان به موارد مختلف اشاره کرد:

  • مناسبت‌ها: به صورت خودکار در تقویم اعمال می‌شوند. در صورتی که در نرم افزارهای ایجاد تقویم، به طور معمول کاربر می‌بایست مناسبت‌ها را به صورت دستی وارد کند.
  • تنظیمات زیبایی: مواردی چون تناسب قسمت‌ها، فونت‌ها و غیره که به صورت حساب شده در طرح تقویم وجود دارند. در نرم افزارهای ایجاد تقویم گرچه یک الگوی اولیه داده می‌شود ولی الگوها در درجه اول باید با تنظیمات زیبایی ایرانی(مانند فونت‌ها) و در نهایت با سایر قسمت‌ها(مانند مناسبت‌های وارد شده) تنظیم شوند که مشکل و وقت‌گیر است.
  • رنگ‌ها: در برخی نرم افزارها مجموعه رنگ‌هایی وجود دارند که  با نام تم(theme) قابل استفاده هستند. این مجموعه رنگ‌ها چندین ترکیب رنگ را شامل می‌شوند که تنها باعث تنوع خواهند شد در صورتی که در آی زیج مجموعه رنگ‌ها نه تنها باعث تنوع بلکه بسیار هدفمند تعریف شده‌اند. در زمان نوشتن این متن به طور مشخص دو مجموعه رنگ با نام فصل‌ها و شب تعریف شده است که مورد اول برای تصاویر با زمینه تاریک یا نسبتا تاریک و مورد دوم برای تصاویر با زمینه روشن یا نسبتا روشن مناسب هستند.
  • سایر موارد: امکان پی‌نوشت، توضیح عکس، تنظیم کیفیت و ... .

 در واقع نرم افزارهای موجود تقویم بیشتر یک محیط طراحی تقویم را فراهم می‌کنند. گرچه این ویژگی برای کاربران حرفه‌ای و یا کسانی که طراحی تقویم شغل آنان است مناسب‌تر می‌باشد ولی برای کاربران عمومی مناسب نیست چرا که در اکثر مواقع باید تنظیمات مختلفی را انجام دهند تا قسمت‌های مختلف تقویم با یکدیگر هم‌خوانی داشته باشند.

برتری‌ها

مزیت‌های زیر را می‌توان از موارد اصلی برتری تقویم تصویری و همچنین آی زیج به عنوان فراهم کننده و تسهیل‌گر ساخت این نوع تقویم، دانست.

صرفه‌جویی در زمان و هزینه

تهیه تقویم‌های تصویری دیجیتال در قبل نیاز به داشتن مهارت(کار با نرم افزارهای گرافیکی) و صرف وقت برای تهیه آن و یا تقبل هزینه قابل توجه تهیه بود. با وجود آی زیج کلیه کاربران می‌توانند حتی بر روی عکس خانوادگی یا عکس مورد علاقه خود یک تقویم تصویری با صرف هزینه‌ای اندک داشته باشند. این برتری با توجه به مدل نرم افزار صد چندان می‌شود. در نرم افزارهای نصب شدنی کاربر باید کل هزینه نرم افزار را پرداخت کند و آنگاه می‌تواند به تعداد نامحدودی از آن استفاده کند. در نرم افزارهایی که به صورت خدمت هستند کاربر تنها به اندازه استفاده از آن پرداخت می‌کند. برای مثال یک کاربر تنها نیاز دارد برای ماه تولد فرزند خود تقویم تصویری(با عکس فرزندش) تهیه کند و برای بقیه ماه‌ها از تقویم‌های رایگان وبگاه استفاده کند. در این صورت و موارد مشابه آی زیج یک گزینه کاملا اقتصادی می‌باشد.

جامع و کامل بودن

کاربر برای تهیه تقویم تصویری کنترل کامل بر روی نوع تقویم، سال و ماه، اندازه و موقعیت تقویم، طرح و رنگ تقویم، پی‌نوشت، توضیح عکس، نام و قالب تصویر خروجی و همچنین کیفیت تصویر خروجی دارد. به عبارت دیگر لازم نیست تا ابتدا تقویم بر روی عکس ترسیم شود و سپس تصویر خروجی دوباره در یک نرم افزار گرافیکی مورد تغییرات مورد نیاز قرار گیرد. مورد دیگر پاسخگویی نرم افزار است. نرم افزارهایی که به صورت خدمت هستند این ایراد را ممکن است داشته باشند که به علت وابستگی به کارساز(server) پاسخگویی مناسب را نداشته باشند. آی زیج با استفاده از ابتکاراتی توانسته است تبادل اطلاعات با کارساز را موقع انجام تنظیمات تعیین اندازه و موقعیت تقویم و برخی موارد دیگر به صفر برساند. بنابر این برای این تنظیمات که اساسی هستند و سایر موارد پاسخگویی مناسبی وجود دارد.

کاملا شخصی

یک جنبه از شخصی بودن مربوط به استفاده از عکس‌های کاربر و همچنین سفارشی‌سازی‌هایی است که وی تمایل به انجام آن دارد. در این زمینه تا حدود زیادی توضیح داده شد. جنبه دیگر شخصی بودن به محرمانگی برمی‌گردد. برای مثال یک عکس خانوادگی که بسیار شخصی است نباید در دسترس سایر افراد بوده و حتی توسط آنان دیده شود. دسترسی به یک عکس احتمال سرقت و سوء استفاده از آن را بیشتر می‌کند. خدماتی وجود دارند که امکان چاپ تقویم با عکس‌های شخصی را فراهم می‌کنند ولی نقطه ضعف این خدمات این است که در مراحل مختلف بررسی، چاپ و سپس بسته بندی، این عکس‌ها توسط دیگر افراد قابل مشاهده و در دسترس است. آی زیج که بر دیجیتالی بودن تمرکز دارد محرمانگی را به طور کامل پوشش می‌دهد.  

سبز بودن

همانگونه که در قبل ذکر شد، تمرکز آی زیج بر روی دیجیتالی بودن است. گرچه تقویم‌های آی زیج را می‌توان چاپ کرد ولی با دقت در وبگاه، نرم افزار و محصول آن به راحتی می‌توان این تمرکز را دریافت. یک محصول دیجیتال که رقیب محصولات کاغذی است به معنی سبز بودن آن می‌باشد. به عبارت دیگر هر قدر میزان استفاده از یک محصول سبز بیشتر شود، میزان استفاده از محصول مخرب محیط زیست کاهش می‌یابد.

تقویم‌هایی با پایه میلادی و هجری قمری

در گذشته تقویم‌هایی با پایه میلادی و هجری قمری به علت محدود بودن کاربرد و همچنین هزینه بالای چاپ، تهیه نمی‌شدند. در آی زیج تفاوتی بین تقویم با پایه هجری شمسی با سایر تقویم‌ها وجود ندارد و کاربر به آسانی می‌تواند تقویم‌هایی با پایه میلادی و هجری قمری که با شرایط ایران محلی شده(تقویم هجری شمسی، مناسبت‌ها، فونت‌ها و غیره)داشته باشد.

تنوع

یک مورد بدیهی در هر کاری این است که در صورت مشکل بودن انجام یک کار تنوع در آن کار نیز کمتر خواهد شد. با تسهیل و مکانیزه کردن ساخت تقویم تصویری دیجیتال نیز این امکان به وجود می‌آید که تمرکز از سمت ایجاد این نوع تقویم‌ها به ایجاد طرح‌های مختلف تغییر یابد. به عبارت دیگر به جای اینکه طراح به صرف وقت برای تدوین و تنظیم جدول دوازده ماه سال اقدام کند، وقت خود را بر روی طرح‌هایی صرف می‌کند که مبنایی برای ترسیم هر ماه از سال‌های مختلف خواهند شد.

تبلیغ:
  • نمونه تقویم هجری شمسی
  • نمونه تقویم هجری شمسی
  • نمونه تقویم هجری قمری
  • نمونه تقویم میلادی فارسی
انواع تقویم‌های تصویری رایگان
دانلود تقویم

ارایه دیدگاه عمومی با امکان دادن پاسخ و رای برای کلیه کاربران

 
نظرات ( 1 )

تقویمهای تصویری جایگزین خوبی برای تقویمهای کاغذی هستند ولی نمیشه 100 درصد اونا رو حذف کرد.

0
0