تماس ارتباط با ما


نشانی:
استان:تهران، شهرستان :قرچک، بخش :مرکزی، شهر:قرچک، محله:پوئینک -باقرآباد، کوچه پارسیان دوازدهم، بلوار 9 دی، پلاک:30.0، طبقه:دوم، واحد:8
کد پستی:
1869711011
تلفن:
021-36165097
نظرات، انتقادات، پیشنهادات:
پشتیبانی(رایانامه):Support@iZij.ir
پشتیبانی(تلگرام):@iZij_Admin
شکایات مشتریان، خدمات بازگرداندن مبلغ خرید مشتریان*:
شکایات:AfterSaleServices@iZij.ir
* رایانامه باید دارای عنوان "بازگشت خرید" و حتما دارای شماره تراکنش خرید باشد.