تماس ارتباط با ما


نشانی:
قرچک
باقر آباد
روبروی مجتمع یاس سفید
ساختمان پردیسان 27
طبقه سوم
واحد 11
کد پستی:
18696-77698
تلفن:
021-36165097
نظرات، انتقادات، پیشنهادات:
پشتیبانی(رایانامه):Support@iZij.ir
پشتیبانی(تلگرام):@iZij_Admin
شکایات مشتریان، خدمات بازگرداندن مبلغ خرید مشتریان*:
شکایات:AfterSaleServices@iZij.ir
* رایانامه باید دارای عنوان "بازگشت خرید" و حتما دارای شماره تراکنش خرید باشد.
تصویر ماهواره‌ای آی زیجتصویر ماهواره‌ای آی زیج
ساختمان آی زیجساختمان آی زیج