سرصفحه

تقویم 1394 کهکشان‌ها و سحابی‌ها طبیعت و موجودات


آشنایی با جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم بسیار جالب است. اینکه نقاط روشن بالای سر ما در شب‌ها دارای چه فاصله و ابعادی هستند و یا یک نقطه روشن در دل خود چه دارد، درک درستی از جهان به ما خواهد داد. در سری تقویم کهکشان‌ها و سحابی‌ها سعی شده است این درک با ارایه تصویر و توضیح آن منتقل شود.

برای اولین سال این سری تقویم، تصاویری از کهکشان‌ها و سحابی‌های معروف تهیه شده است که امید می‌رود مورد توجه قرار گیرد.

فایل: GalaxiesAndNebulae(1394)-Jpeg-1600x900-Desktop.Zip

1540
نماد نوع فایل
1600 × 900
نماد کاربری رومیزی
رومیزی
5.5 مگابایت

پیش نمایش:

فایل: GalaxiesAndNebulae(1394)-Jpeg-1200x1200-Mobile.Zip

326
نماد نوع فایل
1200 × 1200
نماد کاربری همراه
همراه
5 مگابایت

پیش نمایش:

ارایه دیدگاه عمومی با امکان دادن پاسخ و رای برای کلیه کاربران

 

ارایه دیدگاه کارشناسی همراه با تعیین رتبه تنها برای کاربران عضو و فقط یک بار در هر صفحه